Spolok sa začal tvoriť už koncom roka 1889, lebo sa v zápisnici z mimoriadneho zasadania Obecného výboru sa píše o povolení výdavkov na zakúpenie výstroja a výzbroja pre hasičský spolok. Prvá zmienka o vzniku dobrovoľného hasičského spolku v Turzovke sa spomína v zápisnici mesta Turzovka 5. marca 1890. V tomto roku spolok žiadal od mesta financie na zakúpenie výstroja a výzbroja, čo v zápisnici pomenovali šaty a riad. To bol prvý dôkaz o vzniku hasičského spolku.

Druhá zmienka o hasičskom spolku bola v zápisnici na zasadnutí občianskeho výboru dňa 25. apríla 1890, kedy bola schválená podpora 300 zlatiek pre vystrojenie dobrovoľného hasičského spolku. Prvým veliteľom hasičského zboru bol pán Lipner, ktorý boj majiteľom urbárskych budov. O výzbroji vtedajšieho zboru, respektíve o protipožiarnom zabezpečení obce, nachádza sa prvý záznam spomínanej zápisnice zo dňa 4. júla 1890 pri odovzdávaní obecného inventára novozvoleného richtára. Medzi inventárom sa spomínali dva veľké striekače, štyri ručné striekače a 20 plátených putní. O aké striekačky išlo, niet stopy, nuž ale pravdepodobne boli to drevené striekačky, aké sme zvyknutí vidieť na rôznych hasičských stretnutiach pri slávnostiach už len ako starožitnosť. O zakúpení striekačky je prvý záznam v zápisnici z 22. júla 1906. V tomto roku boli spolku zaobstaraný striekač, 400 m šlaucha s primeraným voskom i 10 putien.

Rokom 1907 sa uzatvára prvá etapa jestvovania hasičského zboru v Turzovke, lebo v ďalších rokoch niet nijakých písomností o činnosti zboru. Zbor bol reorganizovaný až v roku 1914 vtedajších vedúcim notárom Františkom Nozdrovickým, ktorý sa stal aj jeho veliteľom. Pri hasení rodinného domu v roku 1915 je zmienka o hasení so štvorkolesnou ručnou striekačkou.

Následkom I. Svetovej vojny hasičský zbor po 2 rokoch svojej reorganizácie zasa zanikol, lebo muži boli na vojne, takže nemal sa kto o hasičstvo v obci zaujímať. Po 1. Svetovej vojne prišlo opätovne k reorganizácii zboru dňa 25. júla 1921 na ustanovujúcom valnom zhromaždení zboru. Za veliteľa bol zvolený Ľudovít Kľačko a po ňom Jozef Brix. Jozef Brix sa zaslúžil o zadováženie novej rovnošaty pre 32 mužov.

V roku 1927 bola zakúpená zborová zástava a zásluhou vtedajších funkcionárov zboru na čele s veliteľom zboru Jánom Menkyňom s prispením urbárskej obce bola zakúpená nová automobilová motorová Striekačka Laurin + Klement. Taktiež bol postavený nový hasičský sklad.

Striekačka Laurin + Klement
Striekačka Laurin + Klement

V roku 1939 bol zriadený pri zbore Podporný fond, ktorý slúžil členom zboru na výpomoc pri rôznych sociálnych ťažkostiach, v nemoci pri utrpení škody pri živelných pohromách ako je požiar a pod. V tomto roku boli pridelené zboru 3 barlovky.

V roku 1940 boli zakúpené háky a vidlice na prácu s ľadom a taktiež oblečenie. V roku 1941 bola zakúpená nová motorová striekačka DS-12 Stratílek, stará automobilová striekačka bola prerobená na dopravný hasičský voz. V roku 1949 bola zakúpená ďalšia prenosná motorová striekačka a nákladné auto, Praga RN.

motorová striekačka DS-12 Stratílek
motorová striekačka DS-12 Stratílek
Praga RN
Praga RN

V roku 1951 bol bývalý Dobrovoľný hasičský zbor premenovaný na Miestnu Jednotu Československého hasičstva. V roku 1952 sa dopredu na dopravné vozidlo Praga RN namontovalo čerpadlo.
V roku 1954 došlo k výmene odznakov „Vzorný Hasič“ za odznak „ Vzorný Požiarnik“ .
V roku 1962 desať členov nášho zboru sa zúčastnilo pri likvidácii živelnej pohromy v obci Riečnica, kde bol veľký zosuv pôdy. Za túto záchrannú akciu boli aj ocenení.

V roku 1964 sa začalo s výstavbou nových garáži. Priestory garáži boli sprístupnené nasledujúci rok. V týchto priestoroch bola zriadená aj klubovňa.

V roku 1968 bol spolu pridelený nový požiarny automobil – cisterna sovietskej výroby ZIL 130. O rok neskôr zbor získal opäť moderné cisternové auto – CAS 25 Škoda RTO, ktoré bolo získané z mimo bilančných fondov Okresného Národného výboru. S týmto protipožiarnym vyzbrojením sa dobrovoľný požiarny zbor Turzovka stal základňou
na horných Kysuciach, schopný zasiahnuť vo dne aj v noci.

ZIL 130
ZIL 130
Škoda RTO CAS 25
Škoda RTO CAS 25

V roku 1971 pribudol zboru terénny automobil M 461 /Gaz/ Ruskej výroby. Toto auto začalo pomáhať pri požiaroch v ťažko prístupnom teréne, hlavne pri lesných požiaroch. Po obnovení a modernizácii vozového parku bol požiarny zbor stále častejšie privolávaný k haseniu požiarov nielen v meste, ale aj v okolitých obciach.

M 461
M 461

V roku 1976 pribudlo opäť nové požiarne auto. V tomto roku došlo k likvidácii drevených garáži a boli vybudované nové, murované garáže aj s hygienickými zariadeniami.

V tomto období požiarny zbor vlastnil nasledovnú techniku:

1 dopravné požiarne auto Avia 3O
1 cisternové požiarne auto Škoda RTO CAS 25
1 cisternové požiarne auto ZIL 13O AC 16
1 terénne požiarne auto M 461 GAZ
2 prenosné motorové striekačky PS 12
2 prenosné motorové striekačky PS 8
1 prenosná motorová striekačka PS 3

V roku 1981 zbor dostal cisternu Tatru 148 CAS 32 a v roku 1989 Aviu 31. V tomto období bol dobrovoľný požiarny zbor Turzovka jeden z najlepšie vyzbrojených dobrovoľných požiarnych zborov Slovenska. Technika bola významným pomocníkom pri zdolávaní požiarov najmä na kopcoch.

CAS 32
CAS 32
Avia  31
Avia 31

V roku 1992 bola podpísaná dohoda medzi Okresnou správou zboru požiarnej ochrany, mestským úradom Turzovka a dobrovoľným požiarnym zborom Turzovka o zriadení odlúčenej jednotky okresného požiarneho útvaru.

Dobrovoľnému požiarnemu zboru ostala technika:
2 požiarne auta – Avia 31 a M 461 Gaz
3 motorové striekačky PS 12
2 motorové striekačky PS 8
1 motorová striekačka PS 3

V roku 2001 sa zbor zúčastnil medzinárodného cvičenia v Českej republike na Starých Hamroch.

V roku 2002 došlo k zmene názvu – Dobrovoľný hasičský zbor Turzovka. V roku 2004 sa podarilo zakúpiť zásahové obleky a kabáty, taktiež motorovú pílu. V roku 2004 vznikol Mestský hasičský zbor. Členovia výjazdovej jednotky absolvujú pravidelné školenia. Zúčastňujú sa pri požiaroch a rôznych živelných pohromách. Má zvolávací systém, ktorý v prípade výjazdu rozosiela každému členovi SMS o danej udalosti.

V roku 2008 sa zásluhou mesta Turzovka podarilo obnoviť vozový park. Došlo k odpredaju starších vozidiel a zakúpené bolo nové dopravné vozidlo Citroen Jumper aj s prívesným vozíkom. Namiesto terénneho auta M 461 sa zakúpilo staršie terénne auto Nissan 4×4.
V roku 2010 sa dobrovoľný hasičský zbor Turzovka zapojil do Euro Projektu na získanie novej techniky s OSP Porábka. Projekt bol úspešný. Na základe projektu zbor získal automobil Mitsubishi L200 a štvorkolku Polaris Ranger XP800 a raft.
V roku 2011 zbor získal novú cisternu CAS 20 Iveco Eurocargo s nadstavbou c.

Nissan 4x4
Nissan 4×4
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Štvorkolka Polaris 4*4
Štvorkolka Polaris 4*4
CAS 20 Iveco Magirus
CAS 20 Iveco Magirus

Súťaže

Cieľavedomá práca s mládežou v roku 1955 priniesla prvé svoje ovocie. Družstvo dorastu ako víťaz okresu postúpilo do krajského kola, kde skončili na 6. mieste.

V roku 1962 družstvo mužov vyhralo okresné kolo previerky pripravenosti a postúpilo do krajského kola, kde sa umiestnili na štvrtom mieste. V rokoch 1973 až 1975 sa aktívne zbor zúčastňoval na mnohých pohárových súťažiach, kde kolektív mladých požiarnikov dosahoval veľmi dobré výsledky. V roku 1978 sa podarilo zboru postaviť ženské súťažné družstvo. Členovia zboru v roku 1986 získali mnoho víťazstiev v požiarnych súťažiach.