Vodné dielo Žilina

1.10.2016

Miesto cvičenia: Vodné dielo Žilina
Kedy: 1.10.2016
Zraz: 8:00 hod. pred hasičskou zbrojnicou v Turzovke
Ústroj: Viď téma výcviku
BOZP: Podľa pokynov veliteľa a vedúcich výcviku

Legislatíva platná na území SR

 • Vyhláška MV SR č. 611/2006 o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov
  • § 28 a 29 Taktické a Previerkové cvičenia
 • Pokyn prezidenta HaZZ č. 21/2008 o postupe pri vykonávaní taktických cvičení a previerkových cvičení v HaZZ
 • Pokyn prezidenta HaZZ č. 39/2003 o obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov
 • Rozkaz prezidenta HaZZ č. 20/2007 o vydaní takticko-metodických postupov vykonávania zásahov
  • ML č. 111 – záchrana z vodnej hladiny
  • ML č. 112 – záchranné práce pod vodnou hladinou
  • ML č. 113 – záchrana zvierat z ohrozených oblastí po vodnej hladine

Taktické cvičenie na úseku PZS

 • Podľa miestnych podmienok:
  • tečúca voda
  • stojatá voda
  • prívalové dažde
 • Podľa materiálno-technického zabezpečenia hasičských jednotiek
 • Podľa územne príslušných organizácií :
  • SVP, DÚ
  • zložky IZS
  • vlastníci, užívatelia a správcovia stavieb a zariadení na vodnom toku

Záchrana

Práca s plavidlom

 • Ovládanie plavidla pomocou pádiel
 • Ovládanie plavidla pomocou motora
 • Ťahanie resp. vlečenie plavidla iným plavidlom
 • Monitorovanie vodných tokov
 • Pátranie po nezvestných osobách

Čerpanie vody

 • Z hľadiska možnosti nasadenia
 • Z hľadiska konštrukcie
 • Z hľadiska výkonu

Práce pri povodniach

 • Navyšovanie hrádze
 • Stavba protipovodňových bariér
 • Sanácia po povodniach
 • Ochrana proti výverom, priesakom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *